Medycyna pracy

Medycyna pracy –  badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych. 

Godziny pracy

Wtorek

12:00 do 14:00

Czwartek

11:00 do 13:00

W tych godzinach będą przyjmowani tylko pacjenci z medycyny pracy po wcześniejszym zarejestrowaniu.