Laboratorium

Laboratorium jest czynne od poniedziałku do piątku.

Materiał pobieramy w godzinach od 7:30 do 9:00.

Konieczne jest ustalenie terminu pobrania materiału do badań telefonicznie lub osobiście (niektóre badania są wykonywane tylko w określone dni tygodnia).

Odbiór wyników: 8.00 – 14.00

Laboratorium wykonuje badania:

  • bez skierowania wg cennika
  • ze skierowaniem od lekarza rodzinnego PLR ZDROWIE bezpłatnie w ramach koszyka NFZ (inne nieobjęte koszykiem NFZ płatne wg cennika)
Cennik - badanie podstawowe

Pobranie krwi

10,00 zł

OB.

11,00 zł

Morfologia

13,00 zł

Rozmaz

13,00 zł

Retikulocyty

13,00 zł

APTT

16,00 zł

Fibrynogen

30,00 zł

Wskaźnik protrombinowy (INR)

16,00 zł

Mocz - badanie ogólne

12,00 zł

Cukier

11,00 zł

Mocznik

11,00 zł

Kreatynina

11,00 zł

Białko ogólne

11,00 zł

Cholesterol ogólny

12,00 zł

Cholesterol + HDL + LDL +TG

28,00 zł

Trójglicerydy

12,00 zł

Kwas moczowy

13,00 zł

Alat

11,00 zł

Aspat

11,00 zł

Bilirubina

12,00 zł

RF – Latex

18,00 zł

CRP – Latex

18,00 zł

ASO – Latex

18,00 zł

VDRL

13,00 zł

Test helico bacter pylori

36,00 zł

TSH

36,00 zł

T3

40,00 zł

T4

40,00 zł

HCV

36,00 zł

HBS Antygen

16,00 zł

Grupa krwi

47,00 zł

Przeciwciała – odczyn combsa

30,00 zł

Elektrolity Na

13,00 zł

Elektrolity K

13,00 zł

Elektrolity Ca

13,00 zł

Chlorki (CL-)

17,00 zł

Magnez (Mg++)

13,00 zł

Elektroforeza białek

23,00 zł

Fosfataza zasadowa

13,00 zł

Fosfataza kwaśna

16,00 zł

Kał – pasożyty

20,00 zł

Kał – krew utajona

22,00 zł

Fe ++

14,00 zł

Wiązanie Fe++

26,00 zł

PSA

52,00 zł

Troponina

40,00 zł

Cennik badań - bakteriologia

Mocz- posiew z antybiogramem

36,00 zł

Wymaz z nosa

37,00 zł

Wymaz z gardła

37,00 zł

Cennik badań - inne

Kał na lamblie metodą elisa

46,00 zł

Kał na krew utajoną

22,00 zł

Amylaza w surowicy

12,00 zł

Amylaza w moczu

12,00 zł

Walerego rosego

26,00 zł

HIV

42,00 zł

CPK

13,00 zł

Pełna oferta dostępna w laboratorium i telefonicznie: