Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

Drodzy pacjenci

Zapraszamy do skorzystania z programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

Więcej informacji: 

https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/program-profilaktyki-chorob-ukladu-krazenia-chuk

Zespół PLR Zdrowie

Zobacz także: